Begraafplaatsen

Meer aandacht voor stil verdriet

Op Lichtjesavond, 29 oktober 2016, is op de Begraafplaats te Donkerbroek een Vlinderrots onthuld.

Het is nog niet zo lang geleden dat er geen aandacht was voor het verdriet van ouders als een kind tijdens de zwangerschap, of bij de geboorte overleed. Vaak kregen overleden kinderen geen naam en soms mochten ze niet in gewijde grond begraven worden. Of kinderen werden in kleine kring begraven; vaak alleen met de vader, de uitvaartverzorger en de beheerder van de begraafplaats. In veel families werd de draad meteen weer opgepakt; er moest hard gewerkt worden en er was niet of nauwelijks tijd voor praten over, of stilstaan bij, het verlies. Andere kinderen in het gezin weten soms niet eens dat zij nog een ander broertje of zusje hebben. 

Waar er tegenwoordig terecht wel aandacht is voor het verdriet van ouders als een kind sterft, leeft er onder (oudere) ouders nog veel stil verdriet over hun kinderen die geen eigen plek konden of mochten innemen.
Op de begraafplaats in Donkerbroek is op Lichtjesavond, 29 oktober 2016, een rots onthuld waar ouders hun kind alsnog zo’n plek kunnen geven. Waar zij hun kind kunnen gedenken met een mooie glazen vlinder die op de rots kan worden aangebracht als tastbare herinnering en/of waar zij de as van hun kind kunnen uitstrooien. Tegelijkertijd kan deze Vlinderrots voor velen ook een plaats worden waar het verdriet een plek kan krijgen. Elke bezoeker beleeft bij deze Vlinderrots het verdriet op een eigen en persoonlijke manier.

Ouders die een vlinder ter nagedachtenis aan hun overleden kind willen aanschaffen, kunnen zich wenden tot: mevr. A. Donker-Piekeboer, Herenweg 53, 8435 WP Donkerbroek (tel. 0516 – 491 336). Zij heeft glazen vlinders beschikbaar in diverse kleuren en vormen, zodat ieder een passende vlinder kan uitkiezen.
De kosten voor het leveren en het bevestigen op de vlinderrots van een klein formaat glazen vlinder bedragen € 100,00. De vlinder kan op de rots bevestigd blijven zolang de vlinder en de bevestiging intact blijven. De begraafplaats accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan, aan de vlinder.

De kleurige glazen vlinders worden gemaakt door Brenda Bleijenberg van Atelier het Glazen Nest in Oldenzaal (www.glazeniers-glaskunst.nl). Als gedenkkunstenaar heeft zij zich gespecialiseerd in persoonlijk vormgegeven grafmonumenten, urnen en gedenkobjecten in glas.

Begraafplaats Donkerbroek
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule,

Beheerder dhr. J. Hartink            
’t West 16, 8435 VM Donkerbroek        
Tel. 0516 – 491 702