Contact

Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Herenweg 72,
8435 WV Donkerbroek

e-mail: kerkenraad@pkndonkerbroek-haule.nl

Predikant: Vacant

Kerkelijk medewerker: Nicolien Bergsma
06-13306414 
e-mail: nicolienbergsma@gmail.com

Scriba: Vacant.

Tijdelijk: dhr. Tjeerd Oldersma,
tel. 06-12890809 

postadres: Herenweg 72, 8435 WV Donkerbroek

e-mail: kerkenraad@pkndonkerbroek-haule.nl

Beheerder Pro Rege en voor alle aktiviteiten in de Sintrumtsjerke:
Fam. De Vegt: 06 58916979