Begraafplaatsen

Cremeren

Urnengraven

Op beide begraafplaatsen kan de as van een overledene worden bijgezet in een particulier (eigen) urnengraf. Een urnengraf heeft de volgende kenmerken:

Men wordt rechthebbende van een particulier urnengraf voor 30 jaar en betaalt hiervoor een bepaald tarief per graf. De rechthebbende verkrijgt het zogenaamde grafrecht, dat tegen betaling van een bepaald tarief telkens met ten minste 10 jaar kan worden verlengd.

In overleg met de beheerder kan een particulier graf op de begraafplaats worden uitgezocht.

In een urnengraf is een urnenkelder voor het bijzetten van asbussen verplicht.

Er mogen maximaal 2 asbussen in een urnengraf worden bijgezet.

Ook verstrooien van de as in of op een particulier graf is mogelijk.

Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een gedenkteken/grafmonument worden geplaatst.

De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden.

Columbarium

Op de begraafplaats te Donkerbroek is een columbarium (muur met nissen) geplaatst, waarin per nis maximaal 2 asbussen of urnen kunnen worden bijgezet.

Men wordt rechthebbende van een particulier (eigen) urnennis voor 30 jaar en betaalt hiervoor een bepaald tarief per nis. De rechthebbende verkrijgt het gebruiksrecht, dat tegen betaling van een bepaald tarief telkens met ten minste 10 jaar kan worden verlengd.

In overleg met de beheerder kan men zelf een nis in de urnenmuur uitzoeken en indien gewenst reserveren.

De nis kan worden gesloten met een voorplaat, waarop door een steenhouwer een tekst kan worden aangebracht.

Strooiveld

Voor het verstrooien van as van een overledene is op de begraafplaats te Donkerbroek een strooiveld aanwezig.

Ook op het kerkhof rondom de Dorpskerk te Haule en het kerkhof rondom de Laurenskerk te Donkerbroek kan as worden verstrooid.