Belangrijke adressen:

Secretariaat College van Kerkrentmeesters: Mw. P. Friso-v.d. Bij, Herenweg 34, 8435 WT Donkerbroek 
tel: 06 57147730 e-mail: kerkrentmeesters@pkndonkerbroek-haule.nl

Bankrekeningnummers:
Kerk (o.a. vrijwillige bijdragen): NL17 RABO 0314 6000 43 en NL86 INGB 0000 8536 24

Ledenadministratie: Mevr. C. Rooks-Kamma, Wilpkamp 12, 8435 XH Donkerbroek tel: 0516-491997  e-mail: christinarooks71@gmail.com

Kerkradio:
Dhr. F. de Vegt, Meester Brunstingweg 10, Donkerbroek tel: 0516-491380

Contactpersonen begraafplaatsen:

  • Donkerbroek: Dhr. M. Draaistra, Bovenweg 31, 8435 VT Donkerbroek. Tel.: 06 30467876 
  • Haule: Dhr. J. Bouma, Compagnonsweg 19, 8434 NW Waskemeer  tel: 0516-421525 of dhr. J. van Veelen, Dorpsstraat 44, 8232 PD Haule, tel: 0516577577  

Kerkblad “Kerkklanken”:
Abonnementen en adreswijzigingen: Mw. P. Friso-v.d. Bij, Herenweg 34, 8435 WT Donkerbroek 
tel: 06 57147730. e-mail: kerkrentmeesters@pkndonkerbroek-haule.nl

Abonnementsprijs:

  • leden: gratis (opgenomen in de jaarlijkse vrijwillige kerkelijke bijdrage)
  • niet-leden en niet-bijdragende-leden: € 15,00 per jaar (postabonnement: € 30,00 per jaar)
  • banknummer: NL 17 RABO 0314 6000 43