Begraafplaatsen

Reglement en Nadere regeling

De rechten en plichten van het College van Kerkrentmeesters en de rechthebbenden zijn opgenomen in het Plaatselijk Reglement op het beheer van de kerkelijke begraafplaatsen in Donkerbroek en Haule en de daarop gebaseerde Nadere regeling begraafplaatsen.
Deze informatie is verkrijgbaar bij de administrateur van de begraafplaatsen.