Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Kerkdienst 13 september Sintrumtsjerke

Voorganger: ds. W. Baas

Helaas deze keer geen video. Wel kunt u deze dienst achteraf beluisteren via de Kerkomroep.

Startdienst winterseizoen 6 september

Startdienst PKN Donkerbroek-Haule vanuit de loods van Vogelzang Tent & Horecaverhuur. Ook zijn er foto's gemaakt door Simon Friso. De dienst is ook te beluisteren via de kerkomroep.

Voorgangers: ds. Wieger Baas en Nicolien Bergsma

Kerkdienst 30 augustus Sintrumtsjerke

Voorganger: ds. Wieger Baas

Startzondag 6 september a.s.

Aanmelden kan via 06-82196896 of via een WhatsApp- bericht naar dit nummer. Per mail kan ook: wieger.baas@hetnet.nl.

Kerkdienst zondag 23 augustus Sintrumtsjerke

Voorganger: ds. Wieger Baas