Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

SAMEN ZINGEND DE ZONDAG VIEREN

Steeds weer merken we dat mensen van zingen houden. Daarom organiseert de Commissie Vorming & Toerusting de komende 3 maanden elke maand een zangdienst.

U bent allen van harte welkom. Na afloop is er een collecte bij de deur.