Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Coördinatie Pro Rege : P. Friso, tel. 06 58916979.  Koster Sintrumtsjerke: Fam. de Vegt, tel: 06 51405385.

Gezinsdienst 28 april

Kom met de hele familie naar ‘OP VLEUGELS VAN LICHT’ onze gezinsdienst met ‘De Noordersterren’ op zondag 28 april om 9:30 uur in de Sintrumtsjerke. Een enthousiaste groep zangers en muzikanten, zal hun prachtige pop/gospel en country songs laten horen en ook gezellige meezingers van Elly en Rikkert. 
Elly Zuiderveld komt zelf ook mee! Alles draait daarbij om Rainbow de duif, de duif van Kerk in Actie. Er is een collecte voor de kinderen in Oekraïne en misschien krijg jij wel zo’n duifje mee naar huis… Dus kom allen jong en oud naar deze bijzondere dienst bij ons in Donkerbroek!

Weggeefkast bij Sintrumtsjerke

Beste Dorpsgenoten,

Vanaf 1 februari hebben we in Donkerbroek een weggeefkast. Het is bedoeld op de manier van: “Heb je iets nodig pak het eruit, kun je iets missen zet het erin”. Aan de binnenkant van de kast hangt een lijst met producten die in de kast kunnen worden gezet. Het is de bedoeling om deze lijst te hanteren en zo met elkaar de kast netjes en toegankelijk te houden. De weggeefkast staat aan de linkerkant bij de zij-ingang van de Sintrumtsjerke. Wat zou het mooi zijn als we dit als dorp gaan omarmen om zo voor een ander iets te kunnen betekenen.

Roelie, Linda, Sjoukje