Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Pasen

Op Goede Vrijdag raakt het kruis leeg. Jezus sterft, wordt in doeken gewikkeld in het graf gelegd. De wereld wordt stil……. Maar op die Paasochtend is het lichaam weg. Jezus is opgestaan! 

Hij is voor ons opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Dat is een groot feest waar wij met elkaar tijdens Pasen uiting aan mogen geven. En met elkaar zijn wij die veelkleurige groep volgelingen van Jezus. 

Wie had nu kunnen bedenken dat wij voor het tweede jaar achter elkaar met Pasen niet samen kunnen komen. Toch kunnen wij wel met elkaar verbonden zijn en kunnen wij onze veelkleurigheid en blijdschap tonen. 

Op zaterdag 3 april staat vanaf ongeveer 15:00 uur het kruis buiten voor de ingang van de kerk. Wij willen U en jou vragen om dan een bloem in het gaas rondom het kruis te steken. Zo vormen wij dan samen toch weer die veelkleurige eenheid van de kerk. Het kruis laten wij de hele Pasen staan als uiting van onze blijdschap.

Muziek in de middag

Komende zondag is er weer een muzikale middag in de Sintrumtsjerke.

Klik HIER om deze te volgen op zondag 7 maart om 14.00 uur

Kerkdienst zondagmorgen 31 januari alsnog online

De dienst van zondagmorgen 31 januari j.l. was door een storing niet online te volgen. Door een probleem met de server zijn registraties van diensten van veel kerken verloren gegaan. Gelukkig had onze kerk gezorgd voor een back-up van de dienst en deze is opnieuw online gezet. U kunt daardoor alsnog de morgendienst van ds. D. Hasper zien en beluisteren via de Kerkomroep.

Top 2000 Kerkdienst

Zondag 31 januari om 14:00 uur live vanuit de Sintrumtsjerke.

Deze dienst is live te volgen via de kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11389

 

Muziek in de middag

Zondag 24 januari om 14:00 uur. live vanuit de Sintrumtsjerke. Deze dienst is te volgen via de kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11389