Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Coördinatie Pro Rege : P. Friso, tel. 06 58916979.  Koster Sintrumtsjerke: Fam. de Vegt, tel: 06 51405385.

Tentdienst 7 juli a.s.

Aanvang 09.30 uur

Weggeefkast bij Sintrumtsjerke

Beste Dorpsgenoten,

Vanaf 1 februari hebben we in Donkerbroek een weggeefkast. Het is bedoeld op de manier van: “Heb je iets nodig pak het eruit, kun je iets missen zet het erin”. Aan de binnenkant van de kast hangt een lijst met producten die in de kast kunnen worden gezet. Het is de bedoeling om deze lijst te hanteren en zo met elkaar de kast netjes en toegankelijk te houden. De weggeefkast staat aan de linkerkant bij de zij-ingang van de Sintrumtsjerke. Wat zou het mooi zijn als we dit als dorp gaan omarmen om zo voor een ander iets te kunnen betekenen.

Roelie, Linda, Sjoukje