Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Koffiedrinken 27 juni

Vandaag voor het eerst na een lange tijd was er weer koffiedrinken na de dienst.

De foto's zijn gemaakt door Wiebe de Jong.

 

Ook u bent welkom

A.s. zondag 30 mei om 09.30 uur.

Weer kerkdienst in Sintrumtsjerke met bezoekers

Op eerste Pinksterdag kunnen onder voorwaarden maximaal 30 mensen weer een kerkdienst bezoeken.

Foto's autospeurtocht Slotdag

Een link naar de foto's is te vinden in het Fotoboek.

Regina Ederveen – Harpmuziek - zondag 9 mei 2021 16.00 uur

Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met plezier en met expressie op muzikale en virtuoze wijze haar gouden harp en haar Keltische harp bespeelt. Regina is afgestudeerd met hoge onderscheiding aan het conservatorium. In 2019 heeft ze een concertvoorstelling in Appelscha verzorgd. Vorming & Toerusting heeft haar opnieuw uitgenodigd. Ze verzorgt op zondag 9 mei om 16.00 uur een online voorstelling in Het Anker, Oosterwolde. 

U kunt de voorstelling volgen via de link hieronder:
https://pkn-oosterwolde.nl/kerk-tv/

Mocht u een bijdrage willen doneren voor de gemaakte kosten, dan kan dat op bankrekening 
NL 11 RABO 0348649770 t.n.v. W. Baas, Appelscha. O.v.v. V&T Regina Ederveen.