Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Zondagsviering 12 juli Sintrumtsjerke

Voorganger: ds. Wieger Baas

Kerkdienst 5 juli Sintrumtsjerke

Voorganger: ds. Wieger Baas

Zondagsviering 28 juni Sintrumtsjerke

Voorganger: ds. Wieger Baas

Zondagsviering 21 juni

Voorganger: ds. W. Baas

Gezinsdienst Laurentsjerke 14 juni

Voorganger: Nicolien Bergsma

Liturgie: zie Zondagsbrief