Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Kerkdienst zondagmorgen 31 januari alsnog online

De dienst van zondagmorgen 31 januari j.l. was door een storing niet online te volgen. Door een probleem met de server zijn registraties van diensten van veel kerken verloren gegaan. Gelukkig had onze kerk gezorgd voor een back-up van de dienst en deze is opnieuw online gezet. U kunt daardoor alsnog de morgendienst van ds. D. Hasper zien en beluisteren via de Kerkomroep.

Top 2000 Kerkdienst

Zondag 31 januari om 14:00 uur live vanuit de Sintrumtsjerke.

Deze dienst is live te volgen via de kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11389

 

Muziek in de middag

Zondag 24 januari om 14:00 uur. live vanuit de Sintrumtsjerke. Deze dienst is te volgen via de kerkomroep https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11389

 

Online kerkdienst op Kerstavond

Op 24 december is er om 19.00 uur een online kerkdienst met als thema: "Drukte in de stal"
Voorganger: mw. Nicolien Bergsma

Online kerstfeest voor iedereen en speciaal voor kinderen en jongeren:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11389