Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

SAMEN ZINGEND DE ZONDAG VIEREN

Steeds weer merken we dat mensen van zingen houden. Daarom organiseert de Commissie Vorming & Toerusting de komende 3 maanden elke maand een zangdienst.

U bent allen van harte welkom. Na afloop is er een collecte bij de deur.

Kerstnachtdienst en kerstgezinsdienst in de Sintrumtsjerke

Aanvang 24 december 22.00 uur en 25 december 09.30 uur.

Schoenendoosactie 2022

Kerk en scholen Donkerbroek/Haule doen mee aan de Schoenendoosactie

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee? Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen. Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en Togo.

lees verder...