Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Zaterdag start winterseizoen Christelijk jeugdwerk

Startactiviteit nieuwe clubseizoen.

Zondag 5 september openluchtdienst aan de Bovenweg

Met Gospelband "Sinjael". Aanvang 10.00 uur

Koffiedrinken 27 juni

Vandaag voor het eerst na een lange tijd was er weer koffiedrinken na de dienst.

De foto's zijn gemaakt door Wiebe de Jong.