Welkom bij Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dit is de website van de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule. Heeft u iets voor de website? Stuur uw bijdrage naar mail@pkndonkerbroek-haule.nl. Kopij voor de Kerkklanken: kerkklankendonkerbroek@gmail.com. Kopij zondagsbrief: zondagsbrief@hotmail.nl. Beheerder Pro Rege: Wiebe de Jong tel. 0682116547.

Zondagsviering 24 mei

Voorganger: ds Wieger Baas

Liturgie: zie zondagsbrief 24 mei

Zondagsviering 17 mei

Voorganger: Nicolien Bergsma
m.m.v. Rianne en Watse

lees verder...

Zondagsviering 10 mei

Voorganger: ds W. Baas

lees verder...

Zondagsviering 3 mei

Voorganger: Nicolien Bergsma

Zondagsviering 26 april

Voorganger ds. W. Baas

Zie voor de liturgie de zondagsbrief......