Begraafplaatsen

Begraven

Op beide begraafplaatsen is alleen sprake van particuliere (eigen) graven.

Een particulier graf heeft de volgende kenmerken:
Men wordt rechthebbende van een particulier graf voor 30 jaar en betaalt hiervoor een bepaald tarief per graf. De rechthebbende verkrijgt het zogenaamde grafrecht, dat tegen betaling van een bepaald tarief telkens met ten minste 10 jaar kan worden verlengd.

In overleg met de beheerder kan een particulier graf op de begraafplaats worden uitgezocht.

Op beide begraafplaatsen kan reeds bij leven een particulier graf worden gereserveerd.

In een particulier graf kan één overledene worden begraven. Indien gewenst kan in datzelfde graf tevens één asbus worden bijgezet.

Het plaatsen van een grafkelder is mogelijk. Hiervoor wordt een plaatsingsrecht geheven.

Er is, met inachtneming van enkele voorschriften, een behoorlijke mate van vrijheid bij de aankleding van het graf en het plaatsen van een gedenkteken/grafmonument.

De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden.