Begraafplaatsen

Doelstelling en taak

Het College van Kerkrentmeesters regelt het begraven of het bijzetten van asbussen op de begraafplaatsen te Donkerbroek en Haule. Zij zet zich in voor een goed beheer en onderhoud. Daarnaast verzorgt het College het onderhoud van de begraafplaats (kerkhof) rondom de monumentale Laurenskerk en klokkenstoel aan de Geert Wolter Smitweg 5 te Donkerbroek. Op deze eeuwenoude begraafplaats wordt niet meer begraven of bijgezet.

Het beheer en het onderhoud moet dusdanig zijn dat te allen tijde sprake is van een nette en verzorgde aanblik van de graven en de grafmonumenten en van het algemeen groen, de gebouwen, de watergangen, de paden e.d.

Het algemeen begraafplaatsonderhoud wordt verzorgd door het College van Kerkrentmeesters. Het onderhoud van de grafbedekking (gedenkteken en/of beplanting) is voor rekening van de rechthebbende, tenzij anders is overeengekomen.

Het College stelt zich ten doel dat de tarieven kostendekkend zijn, zonder winstoogmerk, maar wel gericht op een verantwoorde exploitatie in de toekomst, waarbij reservevorming noodzakelijk is. Dit met het oog op onder meer de met de nabestaanden overeengekomen langjarige verplichtingen.