Begraafplaatsen

Tarieven

Er zijn tarieven voor:

  • verlenen grafrecht inclusief bijdrage kosten algemeen begraafplaatsonderhoud
  • verlenen gebruiksrecht urnen nis inclusief bijdrage kosten algemeen begraafplaatsonderhoud
  • delven van het graf, begraven en sluiten van het graf
  • verlenen vergunning plaatsing grafkelder
  • levering en plaatsing urnenkelder
  • verlenen vergunning plaatsing grafmonument
  • eenvoudig algemeen onderhoud grafmonument
  • klokluiden tijdens de begrafenis

De tarieven kunnen jaarlijks worden herzien.