College van diakenen

Voedselbank

Tijdens Dankstond/Bidstond en de Avondmaalsvieringen verzamelen  we houdbare produkten voor de voedselbank. Ook de collectes tijdens deze diensten worden bestemd voor dit doel.