College van diakenen

Overige acties

Paasgroetenactie voor gevangenen. Dit is een jaarlijkse actie van de Protestabte Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen.

De diaconie verzamelt ook goederen: postzegels, ansicht- en geboortekaarten, mobiele telefoons, cartridges en oud en buitenlands geld. De landelijke opbrengst bedroeg in 2019 23.482,=.

 Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst mogelijk heeft gemaakt! Meer informatie over de inzamelingsacties van Kerk in Actie kunt u vinden op  www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.