College van diakenen

Overige acties

Paasgroetenactie voor gevangenen, Advent schrijfactie, Voedselbankactie bij het Heilig Avondmaal.

De diaconie verzamelt ook goederen: postzegels, ansicht- en geboortekaarten, mobiele telefoons, cartridges en oud en buitenlands geld. De landelijke opbrengst bedroeg in 2017 € 31.533,=.

 Kerk in actie is erg dankbaar voor alle inzet die deze opbrengst mogelijk heeft gemaakt! Meer informatie over de inzamelingsacties van Kerk in Actie kunt u vinden op  www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie.