College van diakenen

Kledingbeurs

In het voor- en najaar organiseren  wij voor mensen met een smalle beurs in Pro Rege een kledingbeurs. Zij krijgen via de voedselbank Ooststellingwerf hiervoor een uitnodiging en mogen gratis kleding voor hun gezin uitzoeken.

Fam. Deelstra

Maandelijks steunt de diaconie het echtpaar Bauke en Evie Deelstra uit Opeinde. Zij doen evangelisatie/zendingswerk in  Albanie. Geregeld onvangen wij van hen een nieuwsbrief.

https://www.ecmnederland.nl/deelstra