College van diakenen

Wie is stichting Present?

Present werkt op diaconaal vlak met diverse kerken samen in Zuid Oost Friesland. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren heen. Hierbij ontbreken de financiële middelen om dit te laten verrichten. Zo hebben wij als diaconie en gemeenteleden de afgelopen jaren aan verschillende projecten meegedaan. Er is op twee zaterdagen een huis opgeruimd en weer op orde gebracht en er zijn verschillende verwaarloosde tuinen opgeknapt.

Ook organiseert Present sociale projecten, zoals bijvoorbeeld koken voor dak- en thuislozen, een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen. Voor meer informatie: ga naar de website van Stichting Present.
 
regel…Contactpersoon van de diaconie voor Stichting Present is Johan van Veelen.

PKN Donkerbroek helpt een alleenstaande man om zijn huis op orde te brengen. In twee zaterdagochtenden is er heel wat opgeruimd.