College van diakenen

Wat gaan we de van 2015 t/m 2017 organiseren:

De projectkeuze van de classis Drachten is een 3 jarig project: Perspectief voor kinderen. Voor dit project willen een actie organiseren, naast onze vaste geldelijke bijdrage. In samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en omliggende kerk- gemeenschappen besteden we aandacht aan armoede binnen onze burgerlijke gemeente. We denken erover om een ontmoetings -ochtend/middag voor ouderen te organiseren en i.s.m. Stichting Present helpen we af en toe bij  een actief doel.