College van diakenen

De afgelopen jaren hebben we als gemeente het project Jeugddorp De Glind ondersteund. De Glind is een bijzonder dorp in de gemeente Barneveld, omdat van de 140 huishoudens die er wonen, er 25 actief zijn als professioneel gezinshuis. Op die manier kunnen kinderen en jongeren in De Glind wonen en werken aan hun toekomst. In de dienst van 11 juni 2017 was er een bijdrage van dhr. Bas van Helden van Jeugddorp "De Glind". Hij ontving uit handen van de kerk een cheque van 3500 euro, de opbrengst van diverse acties van diaconie en jeugd van het afgelopen kerkjaar.De afgelopen jaren hebben we als gemeente het project voor De Glind

Als diaconie hebben we besloten om de komende 3 jaar (2018 t/m 2020) een nieuw project binnen het thema "Kinderen in perspectief" te gaan steunen, namelijk het project Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda. We hopen via collecten en acties gemiddeld een bedrag van minimaal € 1000,= / jaar bij te kunnen dragen. Meer informatie over dit project kunt u vinden op https://www.kerkinactie.nl/projecten/karamojong-kinderen-naar-huis-en-naar-school