College van diakenen

Fruitactie wordt Plantjesactie

De afgelopen jaren organiseerrde de diaconie met Dankstond altijd de zogenaamde fruitactie. Bakjes gevuld met fruit, wat door de gemeenteleden was meegenomen naar de Dankstond dienst, werden op de zondag na Dankstond altijd rondgebracht naar gemeenteleden/dorpsgenoten die wel een steuntje in de rug konden gebruiken. Vanaf 2018 stoppen we met deze fruitactie. Tijdens Dankstond willen we voedsel verzamelen voor de voedselbank in onze gemeente, en de mensen in ons dorp die het spreekwoordelijke steuntje in de rug wel kunnen gebruiken, willen we op Paaszondag een plantje(sgroet) brengen. De zondagen voorafgaand aan Paaszondag kunnen hiervoor namen worden ingeleverd.

Fruitactie de afgelopen jaren...