Jeugdwerk

Kindernevendienst

Elke zondagmorgen (m.u.v. de zomervakantie) is er voor de kinderen van de basisschool (groep 1 t/m4 en 5 t/m 8) kindernevendienst. Hier wordt de Bijbelse boodschap verteld op hun eigen niveau. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kind op Zondag’. Waar nodig wordt de kinderbijbel als extra hulpmiddel gebruikt. In overleg met de predikant worden de diensten op elkaar afgestemd. In ieder geval bij bijzonderheden als dopen/avondmaal/belijdenis e.d. is het de bedoeling dat dit ook tijdens de kindernevendienst belicht wordt. Bij feestdagen en bijzondere diensten wordt er overlegd tussen dominee en de organisatie van de diensten of er wel of geen kindernevendienst is. De kindernevendienst besteedt verder aandacht aan en/of werkt mee met: het adventsproject, de kerstgezinsdienst, 40 dagen tijd- Palmpasen- Pasen, Pinksteren, brugdienst groep 8, startweekend.

Rooster

Zie Kerkklanken

Contactpersoon

Lyanne Poelman: lyannefriso@hotmail.com