Jeugdwerk

Kernoverleg

Om enige lijn aan te brengen in de vele activiteiten is het kernoverleg opgericht. Het doel van het kernoverleg is: Alle activiteiten binnen het kinder- en jeugdwerk op elkaar afstemmen, verbinding en samenwerking tot stand brengen, met aandacht voor en gebruikmakend van elkaars talenten. Aan het kernoverleg nemen de jeugdouderlingen, de kindernevendienst, de tienerkerk, het clubwerk, de jeugdsoos en de catechisatie deel.

Contactpersoon 

de jeugdouderlingen

Vergaderdata 

september en januari (zo nodig vaker)