Jeugdwerk

Jeugdwerk

Voor de jongeren van de protestantse gemeente Donkerbroek-Haule worden allerlei activiteiten georganiseerd door verschillende groepen vrijwilligers. Het jeugdwerk richt zich op vorming en ontspanning, waarbij het accent bij de kindernevendienst, de catechisatie en Jongeren On Tour op de vorming ligt en bij de clubs meer op ontspanning. Iedere commissie functioneert zelfstandig en om de samenwerking en afstemming te bevorderen is er 2-3x per jaar een kernoverleg met afgevaardigden vanuit elke commissie.