Jeugdwerk

Jeugdouderlingen

De jeugdouderling houdt zich op hoofdlijnen bezig met alles wat er op het gebied van jeugd binnen de kerk gebeurt. Ze signaleert en evalueeert, stuurt bij en vertegenwoordigt het jeugdwerk binnen de kerkenraad. De informatie die ze nodig heeft voor het uitvoeren van haar taak krijgt ze vanuit de gemeente en de overleggen, waar ze deel aan neemt. De taak van de jeugdouderling is er op gericht om de jongeren bij de kerk te blijven betrekken. Dit kan ze niet alleen en dit gebeurt dan ook vooral door de inspanningen van de verschillende commissies.

Contact

Alinda de Haan