Jeugdwerk

Clubs

Vanaf groep 5  tot de leeftijd van een jaar of 16 kunnen de jongens en meisjes naar de clubs. De club is er vooral voor gezellige activiteiten. De clubs worden gestart en geëindigd met een gebed of gedicht met een christelijke grondslag.

Voor de jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 van de basisschool wordt er eens in de 2 weken club georganiseerd. Aan het begin van het seizoen worden de kinderen die lid zijn van de protestantse gemeente Donkerbroek-Haule en alle kinderen vanaf groep 5 van de christelijke basisschool uitgenodigd. De kinderen knutselen, timmeren of ondernemen andere leuke activiteiten (bijv. disco, film kijken, spel etc.)

Voor de tieners (klas 1-4 voortgezet onderwijs) is er eens in de 3 weken op vrijdagavond club. We streven ernaar de tieners in 2 groepen te verdelen, (1+2 en 3+4). Een belangrijk doel voor de tienerclub is de ontmoeting met leeftijdsgenoten in een ontspannen sfeer, waarbij in overleg met elkaar een leuke invulling aan de avond wordt gegeven.

De clubleiding organiseert ook jaarlijks een clubreisje en clubstriid.

Jeugdbestuur

Harm, Andrea en Jan Merte zijn het jeugdbestuur, zij faciliteren en coördineren de activiteiten van de clubs. Jan Merte is voorzitter en heeft een aantal jaren club geven. Het begon met timmerclub en daarna de tieners. Als penningmeester is Harm aangeschoven bij het bestuur. Harm heeft een aantal jaar club geven aan de tieners 1 & 2. Andrea is als secretaresse bij het bestuur gekomen. Zelf heeft ze geen club gegeven, maar heeft vroeger wel veel plezier gehad tijdens de clubavonden. Met dit team als bestuur zijn we druk bezig en doen we zeker ons best om er weer mooie clubjaren van te maken.

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, we zijn dan ook ontzettend blij met de enthousiaste leiding die elke keer weer klaar staat voor de jeugd!

Als de indeling voor het nieuwe clubseizoen klaar is, zal de leiding zich hier aan jullie voorstellen.

Voor meer informatie over de jeugdclubs kun je contact opnemen via jeugdclubs.bestuur@gmail.com