Jeugdwerk

Clubs

Vanaf groep 5  tot de leeftijd van een jaar of 16 kunnen de jongens en meisjes naar de clubs. De club is er vooral voor gezellige activiteiten. De clubs worden gestart en geëindigd met een gebed of gedicht met een christelijke grondslag.

Voor de jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 van de basisschool wordt er eens in de 2 weken club georganiseerd. Aan het begin van het seizoen worden de kinderen die lid zijn van de protestantse gemeente Donkerbroek-Haule en alle kinderen vanaf groep 5 van de basisschool uitgenodigd. De kinderen knutselen, timmeren of ondernemen andere leuke activiteiten (bijv. disco, film kijken, spel etc.)

Voor de tieners (klas 1-4 voortgezet onderwijs) is er eens in de 3 weken club. Er zijn  3 drie tienergroepen: Klas 1, Klas 2 en Klas 3+. Een belangrijk doel voor de tienerclub is de ontmoeting met leeftijdsgenoten in een ontspannen sfeer, waarbij in overleg met elkaar een leuke invulling aan de avond wordt gegeven.

De clubleiding organiseert ook jaarlijks een clubreisje en sirkelslag.

Jeugdbestuur

Andrea, Renita, en Alida zijn het jeugdbestuur, zij faciliteren en coördineren de activiteiten van de clubs. Andrea is voorzitter, zij heeft diverse jaren club gegeven. Als penningmeester is Renita aangeschoven bij het bestuur. Alida is als secretaresse bij het bestuur gekomen. Met dit team als bestuur zijn we druk bezig en doen we zeker ons best om er weer mooie clubjaren van te maken. Natuurlijk wordt dit team ook nog ondersteund door de jeugdouderlingen Roelie en Alinda en kerkelijk medewerker Nicolien. 

Uiteraard kunnen we ndit iet alleen, we zijn dan ook ontzettend blij met de enthousiaste leiding die elke keer weer klaar staat voor de jeugd!

Voor meer informatie over de jeugdclubs kun je contact opnemen via jeugdclubs.bestuur@gmail.com