Jeugdwerk

Jeugdsoos

De Jeugdsoos wordt georganiseerd voor en door  jongeren van 16-25 jaar. Eens in de drie weken op vrijdagavond is er soos. Het karakter van deze avonden kan erg verschillen, gezellig samenzijn is belangrijk en inhoudelijk gaat het vooral over geloofsvragen/ levensvragen. Af en toe komt er een spreker. 

Een groep vrijwilligers is als ondersteuning op de achtergrond van de jeugdsoos aanwezig. Deze vrijwilligers vertegenwoordigen de jeugdsoos in het kernoverleg.

Contactpersonen

Sietske Kamminga (jeugdouderling) sietskekamminga@hotmail.com

Jantine Postma, Harold Vogelzang, Wessel de Haan en Thymen Visser