Nieuws - Bericht van de dominee (2)

Met het oog op de kerkdiensten

Zondag 15 maart waren we aangewezen op de tv. Misschien hebben we geluisterd en gekeken. Eerst collega ds. René de Reuver en later die ochtend hebben we misschien geluisterd en gekeken naar de uitzending vanuit Franeker of vanuit Bolsward.

Maar komende zondag 22 maart hopen we het voor elkaar te krijgen om uit te zenden op de kerktelefoon en mogelijk is deze korte viering ook te beluisteren en bekijken op onze website www.pkndonkerbroek.nl Op deze wijze hopen we met elkaar verbonden te blijven.

De orde van de dienst is als volgt:

  • Psalm 121 “Ik sla mijn ogen op en zie” 
  • Welkom
  • Bemoediging en groet
  • Gebed
  • We lezen Marcus 4: 35 – 41 “De storm op het meer”. 
  • Overdenking - Lied “Houd vol” van Kees Kraayenoord 
  • Dankzegging en voorbeden
  • De collecte is er niet. Maar misschien kunnen we wel nadenken om morgen geld over te maken naar de diaconie (noodhulp is erg nodig), de voedselbank (door het hamsteren te kort aan producten) of de eigen kerk. De bankrekeningen zijn bekend. 
  • Onder de boog van Gods Zegen met aandacht voor elkaar verder. 
  • Lied “Een mens te zijn op aarde”.

Orde van dienst (pdf) te downloaden en uit te printen

Via onze website www.pkndonkerbroek.nl  en de Zondagsbrief proberen we weer in de huiskamer van iedereen te komen. Ook gaan onze jeugdwerker Nicolien en ds. Baas proberen het grote mensenverhaal en het kinderverhaal op elkaar af te stemmen.

Mochten we langere tijd aangewezen zijn op deze wijze van vieringen houden, dan is het een goed idee om gebedsintenties bij dominee in te leveren. Laten we ook vooral de dankbaarheid niet uit het oog verliezen. Zoveel mensen die op zoveel plaatsen zo goed zijn voor elkaar. Maar laten we ook blijven bidden voor elkaar. Voor wie afscheid moest of moet nemen, voor wie ziek is en lijdt, voor wie leeft in grote onzekerheid. 

Juist in deze dagen brengt de “C” van Corona ons dichter bij elkaar. Laten we hopen en bidden dat de “C” van Christus ons de kracht geeft elkaar in deze storm niet los te laten, maar juist vast te houden. We wensen iedereen een hele goede viering toe. 
 

Geplaatst op: 21 Maart 2020

terug