Nieuws - Tentdienst 7 juli 2019

Om half 10 druppelden de eerste mensen de tent binnen om te genieten van de koffie/thee, weer goed verzorgd door familie Haveman en diverse vrijwilligers. “Kleintje Bazuin” speelde zoals we dat gewend zijn (prima dus). Ook Gospelkoor “Reflection” uit Tollebeek onder leiding van Jan Bode was weer aanwezig. Ouderling Jan Klooster heette ieder welkom in deze tentdienst met als thema: Ik ga op reis…. 

Reis met duizend woorden

Ds. Wieger Baas had vandaag de leiding. Onder begeleiding zongen we “Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn” en “Ik wandel in het licht met Jezus”. Uiteraard speelde Reflection ook diverse nummers. Er werd een toneelstukje opgevoerd, waarbij ons een spiegel werd voorgehouden wat betreft onze houding tegenover de medemens. Het stukje werd mooi neergezet door Gerlof Hoekstra, Ate de Jager, Sander Vogelzang en Merijn Cazemier met hulp van Jan en Tamara Reinders.

De kinderen gingen naar de nevendienst om daar een tas mooi te versieren. Wieger Baas sprak in 1000 woorden (!!) over “Ik ga op reis”. Niet iedereen heeft daarvoor de mogelijkheid. Uiteraard werd de bekende spiegel ons ook weer voorgehouden. De 1000 woorden werden beloond met een applaus. 

Er werd nog aandacht gegeven aan zieke kinderen en mensen met dementie door de collecte te bestemmen voor de Cliniclowns. Afgesloten werd met “Hear, wês mei ús oant in oare kear” waarbij de vele niet-Friezen ook meezongen. Aansluitend kon nog nagepraat worden onder het genot van koffie/thee met cake. Er waren alleen maar zeer positieve geluiden te horen over deze bijeenkomst, waarbij 250 mensen aanwezig waren. Klik HIER voor de foto's van Simon Friso.

Geplaatst op: 09 Juli 2019

terug