Nieuws - Clubavonden stoppen? - laatste oproep!

Wij organiseren als bestuur van de jeugdclubs samen de leiding van de clubs alle clubavonden en andere activiteiten voor de jeugd van de kerk. Jaarlijks worden er clubavonden aangeboden voor kinderen van de basisschool vanaf groep 5, voor tieners op de middelbare school en er is zelfs een 16+ groep. Dit seizoen was er weer veel animo voor deze avonden, vooral vanuit de basisschoolgroepen, maar het is lastig om leiding te vinden. Wij hebben dit seizoen op meerdere manieren geprobeerd leiding te vinden, maar dit blijkt lastig. Dit seizoen hebben we met een tekort aan leiding alles nog kunnen aanbieden door als bestuur ook clubavonden te geven en door extra inzet van de huidige leiding.

Geen leiding - geen clubavonden

Door het tekort en stoppende leiding zijn we genoodzaakt, hoe jammer we het ook vinden, vanaf volgend jaar geen club meer te aan te bieden voor de basisschool groepen. We zien dit bericht als een laatste oproep en noodkreet om de clubavonden voor de basisschool in stand te kunnen houden, maar hiervoor is een team enthousiaste nieuwe mensen nodig. Naast het opvullen van de tekorten van het afgelopen seizoen moeten de plekken van de stoppende leiding
ook ingevuld worden.

Ben jij degene (eventueel samen met iemand) die volgend jaar 1x per 2 weken club wil geven van oktober tot april? Of weet je iemand? … We horen het graag zo snel mogelijk van je! Jan Merte 0625199304, Harm 0622375991, Andrea 0610558583, Roelie 0644864664, Sietske 0680060357 of per mail via jeugdclubs.bestuur@gmail.com

Geplaatst op: 07 Mei 2019

terug