Nieuws - Brief Priscah Auma

Vlak voor Kerst ontvingen we bijgevoegde brief en kaart van Priscah Auma, het weesmeisje dat we via Blessed Generation hebben geadopteerd (zie voor meer informatie over haar onder College van Diakenen / Blessed Generation). Ze is erg blij en dankbaar voor het feit dat wij haar als kerk sponseren, en werkt hard om haar droom waar te maken: chef kok en zelfstandig ondernemer worden. Daarbij wenst ze ons in bloemrijke bewoordingen alle goeds voor 2018 toe.

Brief Priscah Auma
Kaartje Priscah Auma

Geplaatst op: 14 Januari 2018

terug