Nieuws - Ds Wieger Baas 25 jaar in dienst van de grote Baas

Woensdagavond 28 juni 2017 werd in een volle kerk het 25 jarig ambtsjubileum van ds. Wieger Baas gevierd. Een jubileumdienst waarin hij zelf de hoofdrol heeft maar ook een dienst die inkijk geeft in de persoon Wieger Baas. Vooraf aan de viering staat hij zijn gasten buiten op zijn eigen bekende wijze welkom te heten. Een beetje regen deert hem niet.

De viering

Om half acht start de viering in de Sintrumtsjerke. Het is een viering waarin Wieger in zijn bekende praatjes verhaalt over zijn leven als predikant. Een boerenzoon uit Oldelamer en jongste van de zes kinderen van het gezin Baas. Na Mavo, Havo en Atheneum wil hij diergeneeskunde studeren. Tweemaal wordt hij uitgeloot. Hierna kiest hij voor de universitaire opleiding theologie in Kampen. In 1992 wordt hij beroepen in Oudehorne en start zijn leven als predikant. Na 6 jaar in 1998 gaat hij naar Doezum en in 2013 wordt hij door de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule iw beroepen. 

Hoewel het leven van een predikant vele mooie facetten heeft, zijn er ook gebeurtenissen die je heel je leven met je meegaan. In het leven van Wieger Baas komt ook persoonlijk verdriet. Het verlies van zijn ouders en twee zussen maar ook het sterven van een aantal jonge mensen in respectievelijk Oudehorne en Doezum tekenen zijn leven. Voor 3 jong gestorven gemeenteleden uit zijn vorige gemeenten steekt hij een kaars aan. Tussen de praatjes zijn er liederen door Wieger Baas met zorg gekozen. Deze liederen verhalen van hoop, vertrouwen en geloof. Deze liederen geven zijn emoties weer. Ds. Wieger Baas verhaalt van de kostbaarheid van het leven. Ga met zorg met elkaar om maar ook dat je moet genieten van elke dag je gegeven. Stel niet uit tot morgen. De liederen worden begeleidt door organist/pianist Hylke van der Heide en trompetist/saxofonist Folkert Hans Tolsma. Heel bijzonder is de muzikale vertolking van het lied “mijn gebed”. 

Film 'Wieger 25 jaar bij de Baas'

Hierna is het woord aan de voorzitter van de kerkenraad mevrouw Harma van Dam-Zomer. Ds. Wieger Baas is echt een dorpsdominee. Een echte mensenmens. Altijd onderweg met zijn rugzak en met iedereen in gesprek. Zijn enthousiasme is inspirerend maar zo nu en dan heeft hij een rem nodig om tot rust te komen. Vervolgens wordt er een film vertoont waarin verschillende mensen uit zijn vorige gemeenten, familie en dorpsgenoten vertellen hoe zij ds. Wieger Baas kennen. Allemaal vertellen ze dat hij een mensenmens is, een dorpsdominee, iemand die bij iedereen binnenloopt en geen onderscheid maakt tussen gelovig of niet gelovig. Een dominee die voor iedereen klaar staat op momenten dat het nodig is. 

Een kunstwerk als cadeau

Dan wordt ds. Wieger Baas namens de Protestantse Gemeente Donkerbroek een cadeau aangeboden. Een abstract kunstwerk, gemaakt door beeldhouwer Joop van Bergen uit Wijnjewoude. Het is gemaakt van hout, twee kleuren, die in elkaar overlopen. De twee kleuren symboliseren: de diversiteit, oud en jong, gelovig en niet gelovig, wat u maar wilt. Met elkaar verbonden, door een verbindende factor, ds. Wieger Baas. Maar in een verbonden zijn, hebben mensen ook ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn. Dat zien we terug in het beeld in de openingen in het houtwerk. Die ruimte wordt door ds. Wieger Baas gegeven. De ene kant van het kunstwerk is gegolfd en geeft uitdrukking aan de ups en downs in het leven, die ds. Baas net als ieder ander heeft meegemaakt. De andere kant is glad, dat geeft de rust en harmonie weer die iedereen, dus ook hij, van tijd tot tijd nodig heeft. Al met al een kunstwerk, dat volgens de kerkenraad de persoon Wieger Baas typeert, in de manier waarop hij zijn talenten inzet als predikant en als mens. 

Goede doelen

Er volgen nog een aantal sprekers die ds. Wieger Baas toespreken. Na de viering is er een receptie waarin velen ds. Wieger Baas de hand drukken. Ds. Wieger Baas heeft op de uitnodiging aangegeven de cadeaus en giften aan Stichting De Glind en aan Tristan Bangma, de winnaar van een gouden medaille op de Paralympics in Rio, te schenken. Zondag mocht ds. Wieger Baas bekend maken dat beide doelen elk een bedrag van € 2.500,-- mogen ontvangen.  Zie ook de foto's die gemaakt zijn door Simon Friso...

Geplaatst op: 29 Juni 2017

terug