Nieuws - Zondag 26 maart: Paasgroetenactie 2017

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

Ook wij doen als gemeente weer mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 26 maart kunt u, zowel voor als na de dienst, een kaart voorzien van uw naam en eventuele Paasgroet (N.B.: geen adres of woonplaats aangeven). Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Geplaatst op: 17 Maart 2017

terug