Nieuws - Uitnodiging buffet 17 februari

De Diaconie wil U uitnodigen voor een Chinees buffet op 17 Februari 2017 in Pro Rege. Inloop vanaf 17.30u. De opbrengst is voor jeugdopvanghuis de GLIND. Kosten zijn € 10 en voor basisschoolkinderen € 5. Opgave voor 15 Januari bij : W.Hoekstra, tel. 515096 of G. van der Meulen. 491796

Geplaatst op: 09 Januari 2017

terug