Nieuws - Echtpaar Bergsma ontvangt postuum Yad Vashem onderscheiding

Hilbrand en Aaltje Bergsma hebben in de tweede wereldoorlog onderdak geboden aan een joods echtpaar Nathan (Nel) en Rachel (Nel) Schelvis-Polak. Het echtpaar Bergsma en hun twee dochters woonden in de oorlog in hun boerderijtje ten noorden van Donkerbroek (tegenwoordig Leidijk 14). De twee nog levende dochters van de echtpaar Schelvis hebben de onderscheiding Yad Vashem (Rechtvaardigen onder de Volkeren) voor Hilbrand en Aaltje Bergsma aangevraagd. 

Op woensdag 07 december 2016 ’s middags om 14.00 uur was het zover. In aanwezigheid van burgemeester Harry Oosterman, honorair consul voor Israël in de noordelijke provincies de heer Lont heeft de ambassadeur van Israël Zijne Excellentie de heer Aviv Shir-on de onderscheiding postuum uitgereikt aan Hilbrand en Aaltje Bergsma-Zijlstra. Dit gebeurde in de Sintrumtsjerke van Donkerbroek.

De beide dochters Jantje en Fennie Bergsma hebben de onderscheiding in ontvangst genomen. Dit gebeurde in bijzijn van zowel de families Bergsma en Schelvis, leerlingen en leerkrachten van zowel de openbare basisschool ’t Startblok en de christelijke basisschool De Peggebult alsmede andere belangstellenden.

 

Er waren toespraken van de burgemeester, de ambassadeur, Ineke Schelvis en de beide zussen Fennie en Jantje Bergsma. Ook de kinderen van beide scholen leverden een bijdrage aan de ceremonie. De verschillende toespraken gaven de emotie van toen maar ook van nu weer. Tijdens de muziekmomenten gaf pianist Elske Kroondijk ons gelegenheid hierover na te denken. 

Na de plechtigheid in de kerk gingen alle genodigden naar het graf van Hilbrand en Aaltje Bergsma waar door iedereen volgens joods gebruik een steen werd gelegd. Hierna volgde op uitnodiging van de ambassadeur de receptie voor de genodigden. Een gedetailleerd verslag van deze bijzondere ceremonie leest u in de komende uitgave van Dorpskrant Op ‘e Hichte. 

Geplaatst op: 08 December 2016

terug