Nieuws - Fusiedienst zondag 27 december 2015

Zoals u weet zijn we de laatste tijd hard aan het werk met de fusie van onze kerkelijk gemeenten, te weten de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk. De fusiecommissie heeft binnen een jaar tijd veel werk gedaan. Thans is het geheel zover dat de fusie kan plaats vinden. Met dank aan de fusiecommissie. Met nog ongeveer 2 maanden te gaan, zijn we alweer aan het eind van het jaar. Om per 1 januari 2016 één gemeente te zijn, willen we laatste zondag dit jaar de fusie feestelijk inwijden. Dit gaat in de kerkdienst van zondag 27 december gebeuren. De dienst begint s’ middags om 14.00 uur in de Sintrumtsjerke . Met de bedoeling dat de gemeenteleden vanuit de Dorpskerk per fiets en de Laurenstsjerke lopend naar de Sintrumtsjerke gaan, waar de dienst plaats vindt. Met gemeenteleden worden uiteraard alle bewoners van onze dorpen bedoeld.  31 december vindt de notariële ondertekening plaats zodat 1 januari 2016 de Protestantse Gemeente Donkerbroek- Haule een feit is. Dat onze gemeente een opbouwende gemeente in Donkerbroek- Haule mag zijn, die het licht van Christus doet stralen in de toekomst. Bij dezen bent u allen van harte uitgenodigd. Noteert u alvast de fusiedienst 27 december. Nader bericht volgt.

De voorzitters van beide kerken: Dhr. J. Tuinstra en dhr. S.P. van der Weide.

Geplaatst op: 12 November 2015

terug