Nieuws - Leo Fijen “kansen voor geloof in deze tijd”

Geniet u ook zo van de programma’s van Leo Fijen op TV, zoals zijn bezoeken aan de diverse kloosters en nu – in herhaling- “Het eilandgevoel van Schiermonnikoog” ? Herinnert u zich de prachtige gesprekken met Ernst Daniel Smid en zanger Stef Bos? En met de vele andere eilandgasten? Prachtige gesprekken qua inhoud en vormgeving. Leo Fijen (60) komt dicht bij mensen, is warm en geïnteresseerd in de ander. 

“Er zijn meer kansen voor geloof en kerk dan wij denken,”schreef Leo in zijn mail. Hij gaat ons tien concrete punten schetsen en aangeven waar die kansen liggen en dat toelichten met concrete- en inspirerende voorbeelden. Voorts wil Leo Fijen ons wijzen op “de weg naar de heilige ruimte in ons hart”. Volgens Leo krijgen die kansen voor de lokale kerk pas betekenis wanneer leden van die kerk in hun eigen hart worden geraakt.

Laat u raken door het verhaal van Leo Fijen. Kom naar Het Anker(Jan Frankensingel 30 Oosterwolde) op vrijdagavond 16 oktober a.s. Aanvang 20.00 uur. Welkom!  (Entree 5 Euro).

Geplaatst op: 10 Oktober 2015

terug