Nieuws - Uitvaartver. D.E.L. organiseert opnieuw een lichtjesavond

Na de succesvolle lichtjesavond van vorig jaar organiseert uitvaartvereniging “Draagt elkanders Lasten” in samenwerking met de PKN Donkerbroek-Haule opnieuw een lichtjesavond. De lichtjesavond is gepland op zaterdag 1 november a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur op de begraafplaats aan de Kerkereed in Donkerbroek.

Een "tuin van gedenken"

De lichtjesavond is er voor alle inwoners van Donkerbroek en omstreken. Het is bedoeld om herinneringen aan de overledenen levend te houden. Dit jaar is als thema van de lichtjesavond gekozen “de begraafplaats als een tuin van gedenken”. De begraafplaats aan de Kerkereed zal  in verband hiermee sfeervol verlicht worden met kaarsen en fakkels waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn/haar overledenen te herdenken met het plaatsen van een grafkaars bij een graf, de urnenmuur. Voor diegenen waarvan geen overledenen op de begraafplaats liggen begraven is er een speciaal voor deze gelegenheid gecreëerde algemene locatie achter op de begraafplaats. 

Aan het begin van de lichtjesavond zullen in het kader van het thema enige woorden en gedichten ter gedenking en bemoediging uitgesproken worden. Tevens zal er gepaste muziek gespeeld worden.
Daarna worden de grafkaarsen uitgereikt welke u dan bij een graf, de urnenmuur of de algemene locatie kunt plaatsen. U hoeft dus niet zelf een grafkaars mee te nemen. 

Na afloop is er gelegenheid voor het nuttigen van een kop koffie/thee of warme chocolademelk.

Uit de lichtjesavond van vorig jaar is gebleken dat het voor sommige aanwezigen lastig was om in het donker een grafsteen te vinden. Wanneer u over een zaklamp beschikt is het wellicht handig om deze mee te nemen.

U bent van harte welkom !

Geplaatst op: 31 Oktober 2014

terug