Nieuws - Bijdrage Rabobank renovatie Klokkenstoel Laurenstsjerke

De Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule ontving uit het Rabobank Coöperatiefonds € 5.000,-- bestemd voor de renovatie van de klokkenstoel naast de Laurenskerk te Donkerbroek.

In een feestelijke bijeenkomst in het Dorpshuis van Makkinga overhandigde Rabobank-ambassadeur  Philip de Vries een cheque ter waarde van € 5.000,-- aan Rinze Kootstra en Gerrit Freriks, kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente.

In augustus 2013 is een aanvang gemaakt met de uitvoering van het 1e planjaar van het zesjarig instandhoudingsplan 2013-2018 voor de klokkenstoel van Donkerbroek. De renovatiewerkzaamheden van het 1e planjaar zijn inmiddels uitgevoerd, zoals het herstel van de houtconstructies, de kap en het schilderwerk.

Tijdens het schilderwerk kwam aan het licht dat veel meer onderdelen van het dak door houtrot zijn aangetast dan aanvankelijk was voorzien. Het gaat met name om de gepotdekselde planken van het dak, de muurplaten en de schoren. De totale extra herstelkosten voor de klokkenstoel bedragen ruim € 7.500,--.

De bijdrage uit het Coöperatiefonds van de Rabobank is dan ook bijzonder welkom!

Deze bijdrage, samen met de bijdragen van de rijksoverheid, van andere fondsen en van de inwoners van Donkerbroek, maken het mogelijk de klokkenstoel de komende jaren in stand te houden.

Dit unieke en beeldbepalende rijksmonument, met twee luidklokken uit respectievelijk de 14e en 16e eeuw, kan daarmee voor het dorp Donkerbroek behouden blijven.

De Hervormde Gemeente dankt alle donateurs hartelijk voor de bijdragen!

Geplaatst op: 17 December 2013

terug