Nieuws - Druk bezochte Open Kerk op 10 november

Zondag 10 november stond in het teken van het thema ‘Jouw kerk, mijn kerk, ’n warm Thuis. In een feestelijke morgendienst werd stil gestaan bij het thema: de Kerk ’n warm thuis. De overdenking die ds. Wieger Baas meegaf hoe belangrijk het is dat iedereen zich thuis voelt in de kerk. Dat je mag  ervaren dat voor God iedereen er toe doet, of je nu wel of niet een regelmatige kerkganger bent.  Dat je er jezelf kunt zijn: jong en oud samen.

Aansluitend aan de dienst gingen alle deuren open voor ‘Open Kerk’. Het doel was dat men kennis kon maken met het werk van verschillende groepen die actief zijn in en om de kerk. Zo was er een markt ingericht waar zich o.a.  presenteerden:  Kerk in Israël, diverse vrouwenverenigingen  (CPB/PCOB en Hervormde vrouwen), de kerkenraad, het Nederlands Bijbelgenootschap en de christelijke brassband De Bazuin, die naast een stand ook als koperensembel zich twee keer liet horen.

Er waren workshops waar  men kon beleven wat de Tienerkerk inhoudt en hoe de Ontmoetingsgroep met elkaar het gesprek aangaat op thema’s  rond het geloof, hoe sta je in het leven . In de kerk waren er optredens van het Chr. Gemengd Koor Looft den Heer en in het jeugdhonk was een presentatie van de hedendaagse catechisatie en jeugdclubs. De jeugdsoos liet aan de hand van een presentatie zien wat zij doen en Simon Klaas Friso liet de film zien dat een groep jong ehandige ambachtslieden in Nepal een WC en douche en toebehoren bouwen. Een geweldige investering in de ander en ook in je zelf.

Tussen de middag was door Jan Merte Draaistra en Guido (Gydo) Reinders gezorgd  voor soep en een broodjes. En ondertussen konden de kleintjes zich uitleven op het springkussen buiten of knutselen binnen.
Al met al een bijeenkomst waar je kon ervaren hoe ieder op zijn eigen wijze een bijdrage levert aan het samen Kerk zijn in Donkerbroek en Haule. En dat is goed thuiskomen!

Klik HIER voor de foto's van Simon Friso sr.

Tekst: Tjeerd Oldersma

Geplaatst op: 19 November 2013

terug