Nieuws - Grote Gezamenlijke BBQ op 31 Mei 2013

Als afsluiting van het seizoen, willen we als PKN Donkerbroek-Haule om 18.00u een gezamenlijke BBQ organiseren. Ook zullen we kennis kunnen maken met onze nieuwe dominee. Voor de verandering is voor deze opzet gekozen om gemeente breed elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten, en te spreken. Heeft u belangstelling, dan  kunt u zich opgeven via onderstaande adressen tot 18 mei a.s.

R. Kootstra Vossenheer 3        tel. 491816   mail@kootstra.info

G.vd. Meulen Veerhuisweg 33  tel.491796   gvandermeulen99@tele2.nl

Kosten: € 7.50 pp  en voor basisschool-leeftijd € 5.00 pp. Consumpties voor eigen rekening waarvan 1 consumptie gratis.

Geplaatst op: 18 April 2013

terug