Nieuws - Opnieuw 40-dagenboekje uitgegeven

Oosterwolde - Sinds enkele jaren werken de vier Protestantse Gemeenten uit Appelscha, Donkerbroek, Frieslands End en Oosterwolde samen bij het uitbrengen van een boekje dat gemeenteleden kunnen gebruiken tijdens de zogenoemde Veertigdagentijd. Die periode loopt van 13 februari tot en met 30 maart, de periode van zes weken voor Pasen. Woensdag 13 februari is de eerste van die veertig dagen (waarbij zondagen niet worden meegerekend). Dat is dan ook de eerste dag waarmee het boekje begint.

De opzet is vergelijkbaar met voorgaande jaren: een pagina per dag, die wisselt van inhoud. Elke dag wordt de tekst vermeld van het Oecumenisch leesrooster voor die dag. Voor de zondagen is er een meditatie van een van de voorgangers uit de deelnemende dorpen. Verder zijn er onder meer puzzeltjes, gedichten, recepten en kleurplaten voor kinderen.

Coördinator Hamke Veenstra uit Oosterwolde: 'Het thema dit jaar is Nieuw Leven. Dat sluit aan bij het thema van Kerk in Actie, die 'nieuw leven' mogelijk wil maken voor mensen in moeilijke omstandigheden. In het boekje zeggen we daarover: Elke dag in de Veertigdagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven.'
Voor de vier gemeenten zijn er 1500 exemplaren van het boekje gemaakt. De inhoud is geheel verzorgd door enkele kerkleden uit de deelnemende dorpen.

Belangstellenden voor een exemplaar van het boekje kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0516-516174.

Bron: De Nieuwe Ooststellingwerver

Geplaatst op: 07 Februari 2013

terug