Nieuws - Wereldgebedsdag

Vrijdag 1 maart 2013 wordt de wereldgebedsdag gehouden. Wereldwijd komen mensen bij elkaar voor dezelfde viering. Gedurende 24 uur wordt op diverse plaatsen overal op aarde gebeden voor de noden in de wereld, dezelfde bijbelgedeeltes gelezen en dezelfde liederen gezongen. Dit maakt deze dag zo heel bijzonder.
De liturgie voor de viering is dit jaar gemaakt door een groep mensen uit Frankrijk. Het thema van de viering is: “Hoezo, een vreemdeling?”
 

Een van de lezingen uit de liturgie is Mattheüs 25 : 31-40. In dit Bijbelgedeelte gaat het o.a. over mensen die hongerig en dorstig zijn, mensen die geen onderdak hebben, mensen die vreemdeling zijn, mensen die gevangen zitten. Jezus roept ons op om zorg te dragen voor al deze groepen. In deze viering staat vooral de ‘vreemdeling’ centraal. Vrouwen uit verschillende landen, die nu in Frankrijk wonen, vertellen hun verhaal. Hoe zij het wonen in hun nieuwe land ervaren en de problemen die zij daar tegen gekomen zijn. Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom op 1 maart a.s. om 19.30 uur in de Laurenstsjerke, waar deze viering zal worden gehouden. 

Het comité van de wereldgebedsdag Donkerbroek-Haule.

Geplaatst op: 28 Februari 2013

terug