Nieuws - Tentdienst 8 juli 2012: 'Je mag er zijn!'

Afgelopen zondag werd er een tentdienst georganiseerd door de Ontmoetingsgroep uit Donkerbroek. Met meer dan 200 bezoekers was dit een groot succes. Voorganger in deze dienst was Willem Jongsma, die de afgelopen 2 seizoenen deze  gespreksgroep heeft begeleid. Voor de dienst was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie en cake.

Het ontstaan van de Ontmoetingsgroep

Deze dienst werd begonnen met een uitleg van Linda Delfsma, die verteld heeft hoe de gespreksgroep ontstaan is onder begeleiding van de stichting Unite in Christ. Er werd een mooi gedicht van de Engel van Toon Hermans voorgelezen door Gerda.  Samen met Coby, Linda, Otto en Fokje bracht Gerda het lied Down by the River van Alison Krauss ten gehore. Verder hebben we kunnen luisteren naar geloofsgetuigenissen van Tjeerd en Nynke. Heel bijzonder…

Thema: Je mag er zijn!

Willem Jongsma heeft uitleg gegeven over het thema "Je mag er zijn" naar aanleiding van het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit de Bijbel dat werd voorgelezen door Johannes. Terug gaan naar de bron, de Bijbel… en weten dat je goed bent zoals je bent! Na afloop hebben we mooie liederen gezongen en onder het mooie nummer “De Rivier” kaarsjes aan kunnen steken voor mensen aan wie we denken. Verder  hebben we mogen luisteren naar een geloofsbelijdenis en hebben we de dienst afgesloten met een gebed door Willem Hoekstra. De zegen werd voorgelezen door Josien Dam.

Ter afsluiting van deze bijzondere dienst was er voor iedereen een kop soep en konden we nog even napraten over de dienst.

We kunnen terug kijken op een hele bijzondere morgen…..zie ook de foto's...

Tekst: Roelie Vogelzang
Foto's: Mathilda Haakma en Durk Poortinga

Geplaatst op: 08 Juli 2012

terug