Nieuws - Samen onder één paraplu

Al dertig jaar is er gesproken over samen op weg. Maar de laatste 4 jaar zijn er concrete stappen gezet om gezamenlijk dichter bij elkaar te komen. Er werd een algemene kerkenraad benoemd met de opdracht voorbereidingen te treffen voor een nog hechtere samenwerking. Op bidstond 2011 hebben beide gemeenten de intentieverklaring ondertekend om gezamenlijk te proberen te komen tot een federatie. Het afgelopen jaar hebben de beide predikanten ds. Verbaan-vd Heuvel (Ger) en ds. de Graaf (Herv) in goed overleg diverse lijnen uitgezet voor verdere en nauwere samenwerking. Inmiddels hebben beide gemeenten de federatieovereenkomst vastgesteld en is op bidstond 2012 (14 maart, precies een jaar na de intentieverklaring) deze ondertekend. Aangezien beide gemeenten inmiddels vacant zijn is nu besloten om samen een nieuwe dominee te beroepen. Zie ook de foto's.....

Geplaatst op: 16 Maart 2012

terug