Nieuws - Ds. de Graaf nam afscheid van Hervormde Gemeente

Afgelopen zondag 22 januari nam ds. Krijn de Graaf na bijna 7,5 jaar afscheid van de Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule. In de afscheidsdienst werd Rinze Kootstra nog bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester en kreeg Jitze Schievink het zilveren draaginsigne met oorkonde vanwege zijn vrijwilligerswerk gedurende ruim dertig jaar in verschillende functies.

Gezellig samenzijn

Na de dienst was er een gezellig samenzijn in Pro Rege. Daar werd ook Bert Schaap bedankt voor zijn werk als penningmeester en werd Jan Hartink verwelkomd als zijn opvolger. Natuurlijk werd het woord gericht aan de scheidende ds. de Graaf. Namens de Gereformeerde Kerk dankte Piet Hein Haveman ds. de Graaf voor het vele werk aan het "Samen op Weg" proces. Namens de Hervormde Gemeente dankte Sjoerd van der Weide ds. de Graaf voor al zijn goede werk in de gemeente. Onder zijn leiding zijn er na tientallen jaren van alleen praten nu ook daadwerkelijk grote stappen gezet op weg naar een federatie met de Gereformeerde Kerk.

Knopen in de zakdoek

In de afgelopen jaren heeft ds. de Graaf vele vergaderingen geleid en hij hield van efficiënt vergaderen. De vergaderingen duurden dan ook nooit lang. Maar "Dominee moest altijd wel veel onthouden en voor elk iets deed hij een knoop in zijn zakdoek. Echter kwam de zakdoek in de was, dan was ook direct zijn hele geheugen gewist, en moesten we hem af en toe wel eens aan iets herinneren", aldus van der Weide. Namens de Hervormde Gemeente wenste hij ds. de Graaf een goede tijd toe in zijn nieuwe gemeente Klazinaveen.

In zijn slotwoord sprak ds. de Graaf van een hele goede tijd in Donkerbroek als herder van een lieve gemeente. Hij realiseerde zich het afgelopen jaar dat hij nog een keer een nieuwe uitdaging wilde aangaan, en dat nu Hervormd en Gereformeerd Donkerbroek samen kunnen (en moeten) gaan zoeken naar een gezamenlijke nieuwe dominee. Hij wenste beide gemeenten veel succes in de op handen zijnde federatie. Toen was het tijd om de hand te schudden en keerde iedereen huiswaarts. Zie ook de foto's....

Geplaatst op: 24 Januari 2012

terug