Nieuws - Tentdienst in teken van vrijheid en Amnesty

Het HD-tentfeest werd zondagmorgen afgesloten met een tentdienst. Voorganger was ds. K. de Graaf en de dienst werd opgeluisterd met een optreden van de Gospelrockgroep "Sozo" uit Broeksterwoude. Het thema van de dienst was "Vrijheid en Amnesty". Ds. de Graaf ging in zijn verkondiging in op de betekenis van vrijheid en wat Amnesty betekent voor al de onderdrukten en gevangenen. Met name die gevangenen, die opgepakt zijn vanwege hun afwijkende (geloofs)mening, hebben het zwaar en hun situatie is vaak uitzichtloos. Daar bij stil te staan doet je realiseren dat je hier in Nederland bevoorrecht bent met je vrijheden, maar tegelijk dat je ook goed daarmee moet omgaan. 

Na de dienst was er koffiedrinken.

 

Geplaatst op: 03 Juli 2011

terug