Nieuws - Kerken in Zicht in Zuidoost Friesland 4 juni a.s.

Op zaterdag 4 juni 2011 organiseert de N.C.R.V. een Kerken in Zicht-route in Zuidoost Friesland. De locaties die bezocht kunnen worden:

1. ’t Trefpunt (Ned. Hervormde Kerk), Vaart Z.Z. te Appelscha (start- en inschrijfpunt)
2. Rooms-Katholieke Kerk te Zorgvlied
3. Ned. Hervormde Kerk en klokkenstoel te Elsloo
4. Ned. Hervormde Kerk en molen te Makkinga
5. Ned. Hervormde Kerk en klokkenstoel te Donkerbroek
6. Molukse Kerk te Oosterwolde
7. Dorpskerk en klokkenstoel te Oosterwolde

Alle kerkgebouwen zijn geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Vesperdienst

Om 16.45 uur zal in de Dorpskerk te Oosterwolde een Vesperdienst gehouden worden.
U kunt zich tussen 10.00 uur en 13.30 uur inschrijven in ’t Trefpunt, Vaart Z.Z. 74 te Appelscha. Hier zijn o.a. routebeschrijvingen verkrijgbaar voor auto en fiets (ongeveer 40 km).
In verband met een goede organisatie wordt het op prijs gesteld dat u zich van te voren per telefoon of e-mail aanmeldt. Voor deelname zal een kleine bijdrage worden gevraagd.
Nadere informatie: website: www.ncrv.nl (onder leden/activiteiten), NCRV-gids en aankondigingen in de lokale pers.
Contactpersoon N.C.R.V.: dhr. Henk Harten te Appelscha, tel. 0516 – 431 703, e-mail: henkhermijn@kpnmail.nl

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Donkerbroek-Haule

Geplaatst op: 31 Mei 2011

terug