Nieuws - Even voorstellen: ds. Peter Pit

De kerkenraad van de Gereformeerde kerk Donkerbroek heeft mij gevraagd om ter vervanging van ds. C. Waringa voor enkele uren per week het meest dringende pastoraat te komen vervullen. Ik doe dat graag. Vanaf 1 juni 2011 hoop ik met de werkzaamheden te beginnen.

Ik ben getrouwd en we hebben drie kinderen gekregen (12, 10 en 8 jaar). Ik ben sinds 2000 predikant en was tot 2006 aan de Samen op Weg (nu Protestantse) gemeente van Aldeboarn verbonden.

Een hele fijne gemeente, maar helaas ook een plaats waar ik ziek werd. Het gaat weer de goede kant op en dit is eigenlijk voor mij een ideale start. In het gesprek met de afvaardiging van de kerkenraad voelde ik me al snel ‘thuis’. Ik verwacht dat het in de gemeente zelf niet anders zal zijn. Het crisispastoraat heb ik altijd heel bijzonder en belangrijk gevonden. Het zijn momenten waar de hoogte- en dieptepunten uit het leven en het geloof ervaren worden en waarbij een luisterend oor heel belangrijk kan zijn. Maar ook bij de blijde gebeurtenissen als geboorte en bijzondere jubilea kom ik graag even langs.

Ik hoop ook enkele kerkdiensten te kunnen bezoeken om de sfeer te proeven en u te ontmoeten.

Mocht u denken dat een bezoek ergens nodig is, neemt u dan contact op met ouderling, wijkdames of wijkheren. Indien nodig zullen zij het aan mij doorgeven. Samen met hen wil ik zo de pastorale zorg invullen. En daarbij bent u ook onmisbaar. Door een kaartje te sturen naar een zieke of door even te vragen hoe het gaat en de ander in de ogen te zien. Samen kunnen we zo voor elkaar zorgdragen en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen.

En foar de Friezen: Praat mar Frysk. Ek bin gjin Fries, mar ek kin ’t measte Frysk wol ferstean (mar ek wit net of ek dit goed skruwn ha…!)

Misschien zien we elkaar dan rond een kerkdienst of een bezoek? Tot ziens of oant sjen!

Ds. Peter Pit
Drachten
0512-540984

Geplaatst op: 29 Mei 2011

terug