Nieuws - Beestenboel in de Ger. Kerk te Donkerbroek

In de gereformeerde kerk te Donkerbroek werd op zondag 29 mei jl. een bijzondere dienst gehouden voor en door mensen met een beperking. Afgelopen weken zijn er uitnodigingen verstuurd naar verschillende woongroepen, zorgboerderijen, en individuele mensen met een beperking.

Bij binnenkomst was er eerst tijd voor koffie met een lekker stukje cake, en om met elkaar kennis te maken. Het thema voor deze zondag was: Kom aan boord, toen iedereen dan ook aan boord was in de ark van Noach, heette de ouderling van dienst Evert Kamminga ons allen welkom, zo ook de voorganger van deze dienst Froukje Wesseling.

De kerk als Ark van Noach

De kaars werd aangestoken door Johan Brouwer, Froukje bracht het licht naar de mensen door met de paaskaars door de kerk te lopen.

De kerk was voor deze dienst speciaal versierd met patrijspoorten, een anker, boeien, en een echte boot. In deze boot werden alle knuffels verzameld, die naar het goede doel in Tanzania gaan. De “ark” was bijna vol. Dank jullie wel allemaal.

En wat hebben we mooie liedjes gezongen, Kom bij ons o Heer; Lees je Bijbel bidt elke dag, en dit ook nog in het fries; het onze vader, en een liedje van kom aan boord, deze hadden de kinderen op school al geleerd. Deze liedjes werden allemaal begeleidt door Gospelband Sinjael uit Donkerbroek! Ook konden we nog genieten van liedjes die zij voor ons zongen.

Harm-Jan Speelman en Jolanda v/d Weide, hebben allebei een gedicht voorgelezen, dit was erg knap!

Een duif vliegt weg

Als slotlied zongen we:”Heer uw licht en uw liefde schijnen”. Daarna gingen we met zijn allen naar buiten om een duif los te laten, dit natuurlijk naar aanleiding van het thema kom aan boord bij Noach. De duif vloog weg en wij mochten buiten de zegen ontvangen.

De commissie wil iedereen bedanken voor het komen naar deze dienst. Mooi is het om te zien hoe mensen met een beperking op hun manier met het geloof om gaan. Wij hebben genoten, wat ons betreft komt er zeker een vervolg. Namens ons allen bedankt! Zie ook de foto's.....

Geplaatst op: 30 Mei 2011

terug