Nieuws - € 3540 voor de Nomastichting

Op de slotzondag van 17 april hebben we onze acties voor de Nederlandse Nomastichting afgesloten in een feestelijke dienst. Vooraf was er gelegenheid een kop koffie te drinken en daarna begon de dienst waarin medewerking werd verleend door de gospelgroep Sjamasj uit Appelscha. In de dienst ging voor Dhr J.Schonewille en hij werd geholpen door enkele jongeren van de clubs en Rock Solid. Ook was het palmpasen dus kwamen de kinderen van de kindernevendienst halverwege de dienst vrolijk binnen met hun palmspasenstokken.

Toen was het tijd voor de overhandiging van de cheque voor de Nomastichting.
Nadat Linda nog enkele dingen vertelde over de acties die zijn gedaan het afgelopen seizoen mocht Wessel de cheque overhandigen aan Jorine Ploegh,de secretaris van de Nomastichting. Wessel hield de chueqe hoog in de lucht en er was een daverend applaus want het bedrag was maar liefst…. €3300,-!
Nadat Jorine de cheque in ontvangst nam vertelde ze hoe goed dit geld besteed gaat worden voor de Noma kinderen. Wilt u hier nog een keer iets over nalezen kijk eens op hun website www.noma.nl
De collecte in de dienst was ook nog eens bestemd voor Noma en bracht nog eens €240,- op.
Dus het totaal bedrag komt hiermee op €3540,- We willen alle vrijwilliger,sponsors en alle gulle gevers nog één keer hartelijk bedanken! Na de dienst was er voor iedereen nog een hapje en een drankje en werd deze bijzondere dienst gezellig afgesloten.

Bekijk de foto's

Geplaatst op: 19 April 2011

terug