Nieuws - Kuieren voor NOMA door Donkerbroek

Eerste kerstdag 2010 rond 17.00 uur melden zich de eerste "kuieraars" bij de Gereformeerde Kerk. De heraut staat klaar met zijn assistent om de mededeling van de koning om te roepen dat iedereen vanwege de volkstelling zich moet laten inschrijven in het dorp van de voorvaderen. Het vuur in de vuurkorf knettert, de handen worden gewarmd en de koude tocht vangt aan.

De start

Vanaf de kerk starten we en we slaan het schelpenpad achter de Buursterlaan in. Allerlei lichtjes in kleine potjes langs de route. Aan het einde van het schelpenpad horen we vanaf een bankje de dwarsfluit van een dame in joodse kledij. We vervolgen onze weg. Plotseling duikt de engel Gabriël op, die ons het goede nieuws vertelt van de geboorte van Jezus. Verder gaan we over het pad van licht. De mensenmassa groeit en groeit, via Vicariestraat en Nijhof arriveren we bij de herders met schapen. Zij hebben vast gehoord waar het kindje Jezus is. We worden via de vaart OZ naar de loods richting Herenweg gestuurd. Onderweg komen we de drie wijzen tegen, die ook al op zoek zijn naar het kindje Jezus. Er wordt omhoog gekeken naar de sterren. Gelukkig is het helder en is de ster zichtbaar. Daar moeten we heen.

De zoektocht naar de stal

Bij de loods zingt een engelenkoor mooie liederen. Overal waar we komen zijn vuurkorven om even op te warmen. We vervolgen onze tocht via de Herenweg en Schapendrift en komen aan bij de kazerne met soldaten die de wacht houden. We naderen het dorpje Bethlehem.

Even opwarmen in de herberg

Via de Laurentiusweg komen we binnendoor bij de herberg. Daar is kerstbrood en warme chocolademelk. We kunnen even op temperatuur komen, en de tocht tot nu toe even evalueren met medereizigers. Als we weer zijn opgewarmd volgen we weer de lichtjes over het veldje bij de Helmholtstraat richting Veerhuisweg. Vanaf het balkon horen we daar koning Herodes. Hij schijnt iets te hebben gehoord over de geboorte van een koningskind, want hij lijkt wat zenuwachtig. Al die drommen mensen, die nog zo laat door Donkerbroek lopen. Hij maant ze naar hun huizen te gaan. De drie wijzen hebben het kindje Jezus inmiddels bezocht en vertellen de mensen niks te vertellen aan Herodes van zijn geboorte. We vervolgen onze tocht.

De stal gevonden

Aan het einde van de Veerhuisweg, linksaf via de Herenweg zien we aan de linkerhand nu heel duidelijk de ster hangen boven een stal. Het kindje Jezus en Jozef en Maria zitten op een paar strobalen en nemen blij de felicitaties in ontvangst. Ongeveer 375 deelnemers hebben de tocht gelopen. De opbrengst (€ 959,60) gaat naar de NOMA stichting. Een sfeervolle tocht door een winters landschap. Dank aan de organisatie, alle vrijwilligers en natuurlijk de "kuieraars", die hebben gezorgd voor een mooie opbrengst.

Zie ook het fotoboek

Foto's: Roel Veldkamp en Aaltje Kalteren

Geplaatst op: 29 December 2010

terug