Nieuws - Even voorstellen.

Het is de bedoeling dat ik met ingang van 1 november 2010 werkzaam zal zijn als interim-predikante in uw midden, in Donkerbroek. Een groot deel van de kerkenraad heeft mij al ontmoet maar voor velen van u ben ik voorlopig nog een onbekende vreemdelinge. Mijn naam is Anne Verbaan- van den Heuvel (1967) en sinds 1994 ben ik predikante. Ik ben begonnen in het Friese Augustinusga en de laatste tien jaar heb ik als interim-predikante gewerkt in hervormde en gereformeerde kerken, onder andere in Pijnacker, Krimpen aan de IJssel en Alphen aan de Rijn.

Het laatste jaar werkte ik in Putten op de Veluwe.Want sinds de zomer van 2009 wonen wij, mijn man Peter en onze drie kinderen, in Ermelo.Mij is gevraagd om in de vacatureperiode van uw gemeente de toerusting van het jeugdwerk op me te nemen. Bovendien ligt er de vraag om het voorbereidende werk te doen voor de naderende federatie en eventuele fusie met de Hervormde gemeente waarmee u al veel samendoet.
Op zondag 31 oktober zal ik overigens bevestigd worden als predikante in landelijke dienst. De PKN heeft namelijk een aantal predikanten geworven om aan de toenemende vraag naar ervaren interim-predikanten te kunnen beantwoorden. Ik ben één van de acht.
In oktober zal ik de geplande vergadering met de gezamenlijke kerkenraden en de gemeenteadviseur bijwonen. Wellicht zal ik vóór november uw gemeente nog eens aandoen. Na 1 november is het de bedoeling om een vaste lange dag per week in uw gemeente te zijn. Over het hoe en wat daarvan leest u later meer. Mocht u of jij reden zien al op korte termijn contact te willen opnemen, dan is mijn adres:

Ds. Medenbachweg 3
3851 LR Ermelo
0341- 267859
amverbaan@planet.nl

Geplaatst op: 30 September 2010

terug