Nieuws - Boeiende kerkdienst van weerman Reinier van den Berg

Zondagmorgen om 10.00 begint de ochtend met koffie. Om 10.30 uur begint de kerkdienst. Thema: "De Schepping". Bekend weerman en wetenschapper Reinier van den Berg is de voorganger. Medewerking wordt verleend door "Kleintje Bazuin". Natuurlijk kun je bij dit thema niet voorbijgaan aan de evolutietheorie, die lijkt te botsen met het scheppingsverhaal. Maar volgens van der Berg ligt dit genuanceerder.

Iedereen en alles is uniek

Via de beamer komen beelden van het heelal voorbij en van de aarde en haar prachtige natuur. Volgens van den Berg kan het niet anders: dit moet het werk van God zijn. Immers al het leven op aarde is uniek, ieder mens is uniek, er is geen tweede van. Zo gecompliceerd, dat moet het werk van God zijn. En dan is het van ondergeschikt belang of God het in 6 dagen heeft gedaan of in 6 miljoen jaar. Er zijn meer sterren dan er zandkorrels in de Sahara zijn. In zo een onmetelijke ruimte is onze kleine planeet een unieke plaats, die de mens langzamerhand ook nog zelf aan het vernielen is. God heeft de mens aangesteld als de beheerder van de schepping. We mogen dus wel wat zuiniger omspringen met diezelfde schepping. Na afloop wordt de opbrengst van de startavond bekend gemaakt. Daarna is er een hapje en een drankje in Pro Rege. De afsluiting van een boeiende ochtend.

Zie ook Kerkdienst gemist voor de weergave van de dienst

Geplaatst op: 15 September 2010

terug