Nieuws - Kerk naar buiten – missionair team bij ons op bezoek

Gereformeerde kerk - Vanaf najaar 2009 tot en met voorjaar 2010 organiseert het team Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk 80 regionale middagen en avonden. Tijdens die bijeenkomsten gaat het team met de plaatselijke gemeentes in gesprek over missionair werk, en wil tegelijk een impuls geven aan dat werk. Op woensdag 3 februari komen ds. Hans van Ark en Nynke Dijkstra-Algra van het team in onze classis op bezoek

Er is een middagbijeenkomst en een avondbijeenkomst. De middagbijeenkomst is bedoeld voor predikanten uit de regio/classis. Voor de avondbijeenkomst zijn zij weer uitgenodigd, samen met leden van kerkenraden, van missionaire werkgroepen, of andere gemeenteleden die meedoen in missionaire activiteiten.

Alle gemeentes krijgen twee mappen met 30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente mee naar huis. Deze map geeft veel praktijkvoorbeelden, gevolgd door een mogelijke werkwijze. In de map kan elke gemeente wel iets vinden dat inspireert om kerk naar buiten te zijn. Deze kansrijke missionaire modellen zijn, verkort, ook in een kleurrijk boekje terechtgekomen. Van dat boekje krijgen alle gemeentes 15 exemplaren.

Op de website www.pkn.nl/missionair  vindt u alle informatie over de missionaire ronde. Daar vindt u ook meer informatie, literatuur en voorbeelden bij de 30 missionaire modellen.
Belangstellenden zijn van harte welkom op 3 februari 2010 in De Arke, Flevo 161, Drachten, vanaf 19.30 uur inloop met koffie, start bijeenkomst 19.45 uur.

Geplaatst op: 28 Januari 2010

terug